حلب و اهل بی دفاع و مظلوم آن در آتش و خون اما مسلمانان و حکام آنها خاموش!

0 358

حلب و شهر هاي دیگر سوریه در آتش می سوزند مردمان مظلوم و بی دفاع آن در خون غرق در پیش چشم شان اعضای خانوده را از داده و ناموس شان هتک شده و خانه شان سوزانیده شده و انواع شکنجه های بی رحمانه برای شان داده میشود.
هم از طرف آسمان برایشان بم ها و آتش بی رحمانه کفار در جنگ نیابتی شان باریده و هم از طرف زمین مرمی های تباه کننده در خانه و کاشانه شان بی رحمانه و خیلی ظامانه پرتاب گردیده و در ساعت صدها تن مرد، زن، طفل و کهن سال در خاک و خون یکسان می شوند بطور سیستماتیک قتل عام می شوند و جسد های شان در کوچه ها بروی خاک افتیده اما….
اما راستی ما فراموش کردیم که مسلمانان همانند جسد واحد اند همانند یک جسم اند همانند یک مشت اند اما این غیر از ماست شاید کدام مسلمان دیگر غیر از ما مخاطب این حدیث باشند که مسملمانان پیکر واحد اند.
آیا فردا روز به پیشگاه ذات ذوالجلال ما و حکام سرزمین های اسلامی که به ناخواه بالای ملت ها مسلط گردیده اند و برای بقای پول های حرام و قدرت های طاغوتی شان مهر سکوت بدهن زدند و دست های خود را از نجات و کمک شل ساخته اند چی جواب خواهیم داشت؟؟؟!!!
آیا آه و ناله این مستضعفان یک روز پاسخ نخواهد یافت؟
آیا روزی از ما نخواهند پرسید که در مقابل این همه مظالم چی کردید؟؟؟!!!
و آیا ما در قبال این مظلومین و سایر مظلومین روی زمین مسؤلیت نداشته و پاسخگو نخواهیم و به مثل این صدها آیا و آیا و آیا!!!
و آیا برخی این حکام ظالم که در این چنگ های ظالمانه دخیل اند و آتش جنگ را بر افروخته نگاه می کنند به الله قهار و ذو انتقام چی جواب خواهند داشت؟
آیا آن زات جبار از ما نخواهد پرسید که شما در حد توان تان برای نجات این مظلومین چی کردید؟
یا الله خودت رحم کن و عجایب قدرت را به این ظالمان نشان بده ! یا الله خودت بالای شان رحم خاص نموده از این مظلومیت نجات شان ده ! یا الله خودت ناصر این مظلومین شو دست های ظالمان را کوتاه بگرداند ! یا الله انتفام این مظلومین را از این ظالمان چنان بگیر که سینه های ما برآن سرد شده (و یشف صدور المؤمنین) الله آمین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × 1 =