توجه !

0 430

قابل توجه جدی دولت و ملت !
مکث کوتاه بر حقیقت پشت برده قضیه توهین به مقدسات و کفر گویی برخی نوسنده ها به نام های مقاله، تحلیل گری، نظریه پردازی، دفاع از حقوق این و آن و امثال چنین بهانه های شیطانی : در این آواخر عده ای در رسانه های لجام گسیخته دیده میشوند که با سوء استفاده از وضع موجود در کشور و جهان فرصت طلبی نموده و به تو هین مقدسات اسلامی، تأویل فاسد بدوراز علم و آگاهی بنام قرأت جدید از دین، تاخت و تاز بر برخی احکام دین و اهل آن چرندیدات پردازی می نمایند. این بی عرضه های بی دین و امثال این فرو مایه ها بخاطر پناه بردن به کشور های خارجی، و در یافت کمک از کشور های ذیدخل در افغانستان و جهان اسلام مرتد شده و کلمات کفر را بخاطر غلامی کفار و باداران شان نوشته ها و نظریات چرندیات و خرافات کفری در رسانه های صوتی، تصویری، چاپی و الکترونیکی به نام های گوناگون یاوه سرایی، پروپاگند افگنی و نشر کرده و می کنند.
اینها بخاطر پناهندگی به کشور های بادران شان حاضر اند که همه چیزهای خویش را در اختیار دیگران بگذارند تا بتوانند از این ممر به اصطلاح خود شان دنیا خود را آسایش بخشیده باشند اما کجاست آسایش؟! این اولین و آخرین مرتدین نخواهند بود که کافر شده و کفر گویی و یاوه سرای نموده اند و می نمایند. بلکه در گذشته هم عده یی خود باخته و خود فروخته بودند و اگر دولت و ملت جلو چنین ابلهان یاوه سرای را نگیرند شاید بازهم تکرار شده که بخودی خود سبب یک انازشیزم اجتماعی به این ملت مسلمان و مجاهد ستم دیده ما گردند.
قابل یاد آوری میدانم که ضرر چنین اشخاص مزدور و مخرب از ضرر آنهایکه وطن عزیزما و اهل این سر زمین را به خاک و خون یکسان ساخته و می سازند کمتر نیست اون در عرصه فزیکی و این ها در عرصه معنوی و فرهنگی دشمنان این سر زمین و اهل آن هستند.
لذا در قدم نخست بر دولت مردان افغانستان در رأس آن رئیس جمهور و رئیس اجرائیه دولت و سپس وزارت های سکتوری همانند ارشاد حج و اوقاف، اطلاعات و فرهنگ، امنیت ملی، وزارت داخله، ستره محکمه، شورای امنیت، شورای علمای سرتاسری کشور و امثال اینها در قدم دوم کافه ملت مسلمان افغانستان واجب است تا علیه چنین اباطیل جدا مبارزه نموده تا ملت و جامعه را به بحران دیگر نیاندزند. و ما علینا الا البلاغ المبین
( برادر تان نورالله کوثر)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 1 =