آیا ما دنیا را انتخاب نموده ایم یا آخرت را؟

0 536

انتخاب ما دنیاست و یا آخرت؟
السلام اعلیکم و رحمته الله و برکاته:
نکاتی که باید تذکر دهم اینست که اسلام آمده تا به پیروانش بفهماند که آخرت را بر مبنای دنیای تان آباد سازید و اگر دینی که به آن باورمندید این دنیای تان را آباد نتواند هرگز توانایی ساختن آخرت تان را نخواهد داشت. اسلام هیچگاه پیروانش را از داشتن مال و ثروت که از مسیر حلال باشد منع ننموده برعکس یکی از خوبی های دنیا همین داشتن سرمایه را معرفی نموده است تا جاییکه امیرالمومنین فاروق اعظم رضی الله عنه فرمودند که شرافت دنیا ثروت است ولی اسلام عزیز در پهلوی ثروت داشتن پیروانش را به زهد و مسولیت های پولی اش مانند زکات همیشه امر نموده است تا همین سرمایه سبب کامیابی دارین برایش گردد و میخواهد مسلمان بنده دنیا نشود که هدف علیایش همین دنیا را قرار دهد چیزیکه امروزه اکثر مسلمانان دچار چنین فتنه شده اند. از جانب دیگر دیده شده که تعدادی از مسلمانان به بهانه زهد و تقوا حتی از حلال ها و پاکیزه گی های دنیا خویشتن را محروم ساخته و لباس های کهنه و موهای ژولیده دارند و دیگران را نیز دعوت میکنند چیزیکه بازهم برداشت منفی از اصول اسلام است و باز هم برداشت غلط که نمایانگر جهالت شان را آشکار میسازد. امام راغب اصفهانی رحمته الله علیه باری گفتد که هدف اصلی انسانها در روی زمین سه چیز است. اول: خلیفه الله سبحانه وتعالی در زمین. دوم: بنده گی الله سبحانه وتعالی و عمران و آبادی زمین. یعنی انسان به خصوص مسلمان مسولیت کار و کوشش بر دنیا و آخرت را دارد نه بر یکی . به باور من سبب عقب مانده گی ما مسلمان در دنیای امروزی جهل ما به دنیای ماست که در آن داریم زنده گی میکنیم و این همه فساد نا بسامانی در مقابل احکام اسلامی نتیجه جهل مان به دین ماست در حالیکه اسلام هم علم دین میخواهد و هم علم دنیا. و اگر میخواهیم دنیا آباد داشته باشیم پس باید علم بیاموزیم تا دنیای مان را بر اساس علم استوار و آباد سازیم و همچنان اگر میخواهیم آخرت آباد داشته باز هم باید علم بیآموزید تا آخرت مان را بر اساس دنیای مان آباد سازیم. ولی جای بس تاسف است که ما مسلمانان امروزی اکثریت ما به خاطر بدست آورن متاع همین دنیای زود گذر: نماز نمیخوانیم که اساسی ترین هدف خلقت ماست سرمایه داران ما زکات نمی پردازند که فرض عین است حج نمیرویم که از سرمایه ما کاسته میشود صدقه/خیرات که برمبنای اخلاص و به مستحقان آن باشد نمیدهیم صله رحم اصلا در وجود دیده نمیشود در مقابل مستمندان و بیچاره گان در فکر درآمد مان که از منبع حلال است یا حرام اصلا توجه نداریم رشوت میدهیم/میگیریم آن هم به دلیل اینکه معاش/درآمد مان اندک است تجارت های نا مشروع مانند گرفتن/دادن سود تجارت مواد مخدر تجارت شراب و…….. بخشی از زنده گی مسلمانان را تشکیل میدهد موضوعی که بنده میخواهد چند سطری در این رابطه بصورت تحریر درآورد مطمعاٌ پذیرفتن و قبول کردن آن برای بسیار ما دشوار خواهد بود بدلیل اینکه ما تا هنوز علماٌ و عملاٌ به معنی آن پی نبرده ایم و آن اینکه ( دنیا واقعا” بی ارزش است). به هر حال ما همه کو شش خواهیم کرد تا معنی و مفهوم این جمله کوتاه اما با تفسیر بزرگ را درک نموده واز آن بصورت درست استفاده نماییم. روایت است که روزی حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و سلم) همراه با چند تن از اصحابش از کوچه ی میگذشتند نظر آن ناجی بشریت (صلی الله علیه و سلم) به یک گوسفندی افتید که مردار شده و در گوشه ی راه قرار گرفته بود آن حضرت (صلی الله علیه و سلم) رو به اصحابش نموده و فرمودند، از بین شما ها کی حاضر است تا این گوسفند مردار را به 5 یا 2 درهم بخرد اصحاب جواب دادند یا رسول الله (صلی الله علیه و سلم) از بین ما کسی حاضر نسیت حتی که این گوسفند مردار شده را مفت بگیرد چیطور شما این را میگویید آن حضرت (صلی الله علیه و سلم) فرمودند (دنیا به اندازه همین گوسفند مردار شده هم نزد خداوند (جل جلاله) ارزش ندارد) پس وای بر ما که امروز به چی اندازه به این دنیای بی ارزش دل باخته ایم که از یاد آخرت ما را دور ساخته است. چناچه ما در قرآن پاک چندین آیت را دیده ایم که به بی ارزش بودن دنیا دلالت میکند و برای ما میفهماند که ما مسلمانان نباید آنقدر به این دنیای بی ارزش خود را مشغول سازیم. خداوند(جل جلاله) فرموده است ترجمه: (و زندگى دنيا جز بازى و سرگرمى نيست و قطعا سراى بازپسين براى كسانى كه پرهيزگارى مىكنند بهتر است آيا نمىانديشيد ( سوره المایده 32). در این آیه کریمه خداوند (جل جلاله) به کسانیکه از عقل خود کارمیگیرند میفرماید که ای بنده گان من نباید اینقدر خود را مشغول دنیا سازی که شمارا ازیاد پروردگارتان و از یاد آخرت بماند. پس برماست تا این آیت قرآن شریف را هدف خود قرارداده تا هم در دنیا و هم در آخرت کامیاب باشیم. چراکه الله تعالی ما را برای عبادت و شناخت خود خلق کرده است نه برای پیدا کردن دنیا طوریکه الله سبحانه وتعالی فرموده است ترجمه :(و جن و انس را نيافريدم جز براى آنكه مرا بپرستند) (56 سوره الذاریات) . دوستان عزیز ما دریافتیم که یک مسلمان هم برای دنیای خود بکوشد و هم برای آخرت خود تا همان مسولیت انسان بودن و مسولیت خلیفه خدا بودن خودرا در روی زمین ادآکرده باشد و گرنه در روز قیامت باید از کردار خود که در این دنیا انجام داده ایم به نزد خداوند (جل جلاله) جواب دهیم. بیایید اینرا هم بدانیم تاجران و سرمایه داران مسلمانیکه بخاطر دنیاداری نمازهای شانرا ادآ نمیکنند در روز قیامت با (قارون علیه لعنه) کسیکه تنها کلید های خزانه اش را صد اشتر انتقال میدادند حشر خواهد شد. همچنان آن پادشاهان،ر
وسا، کارمندان و مقامات دولتی که بخاطر دنیاداری نمازهای شانرا ترک می کنند در روز قیامت با (فرعون علیه لعنه) حشر خواهند شد. بناٌ ما باید نماز های خود را به وقت معین آن و در جماعت ادآ کنیم. طوریکه حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و سلم) فرموده اند که فرق بین کفر و مسلمان در نماز است نقطه قابل بحث اینست که ما مسلمانان امروزی متاسفانه از حد بالا مشغول این دنیای بی ارزش شده ایم که هفته وار و ماه وار نماز های 5 گانه ما قضا میشود در حالیکه حتی ما یک روز هم در این مورد فکر نکرده ایم ای مسلمانان بیایید از این غفلت و تنبلی خود را خلاص کنیم. تا مورد رحمت و شفقت الله (جل جلاله) در دنیا و آخرت قرار گیریم وگر نه در قبر و روز آخرت پشیمانی سودی ببار نخواهد آورد. مسلمانانیکه قرآن شریف را به معنی اصلی آن نفهمیده اند میگویند اگر ما اوقات خودرا زیادتر در عبادت بگذرانیم کی نفقه و اعاشه فامیل ما را آماده میسازد ولی خداوند (جل جلاله) ما را تنها به کوشیدن و تلاش کردن به آخرت امر نکرده بلکه خود خداوند (جل جلاله) واضع نموده است ترجمه: (و با آنچه خدايت داده سراى آخرت را بجوى و سهم خود را از دنيا فراموش مكن) القصص 77 خوب اسلام حقیقی یک مسلمانرا به کوشش در دنیاو آخرت وامیدارد. همچنان میفرماید ترجمه: سپس در همان روز است( روز قیامت) كه از نعمت [روى زمين] پرسيده خواهيد شد. التکاثر 8 یعنی هر نعمتی که الله (جل جلاله) برای ما در این دنیا عطا فرموده است در روز قیامت از ما پرسان میشود که اگرآن نعمت هارا در راه مثبت استفاده کرده باشیم کامیاب خواهیم شد و اگر نعمت های داده شده را در راه منفی استفاده نماییم ناکام خواهیم شد. بیایید بدانیم نعمت های را که خداوند(جل جلاله) برای ما در این دنیا داده است چی است تا آنهارا دانسته و بصورت خوب و مثبت استفاده نماییم. اول اینکه مال نعمت است، اولاد نعمت است که باید در قسمت تربیه و آموختن علوم بخصوص علم دین آنها سخت کوشا باشیم، پول و سرمایه یک نعمت است که ما مسلمانان در قسمت پیدا کردن آن از منابع حلال و مصرف کردن آن در راه درست متوجه باشیم و بلاخره وقت هم از جمله نعمت هایست که ما آن را در اختیار داریم همانطوریکه الله (جل جلاله) در قرآن عظیم الشان در چندین جای به وقت قسم یاد کرده تا ما را متوجه بسازد که وقت خودرا بی جا و در کارهایکه برای ما فایده دنیایی و اخروی ندارد استفاده نکنیم. پس ای برادران و خواهران مسلمان بیایید هر نعمتی را که الله (جل جلاله) برای ما در این دنیا عنایت فرموده است بصورت درست استفاده نموده تا کامیاب شویم. پس لازم است تا نفس خویش را مخاطب قرارداده تا خویشتن را محاسبه کنیم که آیا برای دنیای مان زیادتر کوشش میکنیم و یا برای آخرت مان. روز محسابه را تعین کن شاید فرصت بعدی نداشته باشیم. بااحترام
نوشته: ذبیح الله ظاهری
 
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × یک =