کبر و غرور کلید بدبختی انسان

0 376

کبر و غرور پدیده ایست که انسان را بدبخت ساخته و به قهقرا میکشاند؛ لذا انسان باید از تکبر، خودخواهی و غرور جداً بپرهیزد.
روزی زنی با شوهرش غذا میخورد.
فقیری درب خانه را زد.
زن بلند شد و دید که فقیری است غذایی برداشت تابه او بدهد شوهرش گفت کیست؟ زن جواب داد: فقیر است برایش غذا میبرم.
شوهرش مانع شد تااینکه جروبحث شان بالا رفت و کارشان به طلاق کشید.
15 سال گذشت و زن شوهردیگری گرفت.
روزی باشوهر دومش غذا میخورد که فقیری درخانه را زد،مرد در را بازکرد.
دیدکه فقیری است که نیاز به غذا دارد.
به خانه برگشت و گفت:ای زن
غذایی برای فقیر ببر.
زن فورأ بلندشد وغذا را برد… اما
زن باچشمانی پر اشک برگشت.
شوهرش گفت: چه شده ای زن؟
زن گفت:
این فقیر که در خانه آمده شوهرقبلی من است.
مرد زنش را در اغوش گرفت و سپس روبه او کرد و گفت :من هم همان فقیری هستم که ان روز به درخانه شوهرت آمدم.
ببینید که کبر و غرور تا چه حد انسان را حقیر و بدبخت میسازد؛ پس لطفاً با دیگران شریک سازید تا خدمتی برای انسانیت کرده باشیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 4 =