ورزش کلید خوشبختی

0 473

رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید : (المومن قوی خیر و آحب الی الله من المومن ضعیف و فی کل خیر) یعنی مومن قوی بهتر و محبوبتر است به نزد الله تعالی به نسبت مومن ضعیف و در هر کدام خیر نهفته است از همین با در نظر داشت اهمیت ورزش می توان گفت که  ورزش یک پدیدۀ جهانی است در راستای صلح و صفا، امنیت و آرامش، صحت و تندرستی جهانیان را کمک و همکاری لازم نموده است. ورزش سمبول صلح و همزیستی، تحمل و یکدیگر پذیری، زمینه سازی و سازماندهی ارتباطات اقوام به سطح جهان زیر چتر صلح پذیری و امنیت زدائی است. ورزش در طبقات مختلف و متنوع آن دارای پیام های صلح آمیز خود بوده نقش مهمی را در ساختار تربیت بدنی، اخلاقی و اجتماعی یک ملت علی الرغم در قشر جوانان و نوجوانان ایفا می نماید.
 
اما متأسفانه، در کشور ما از ورزش استفاده های غیر مشروع و غیر قانونی صورت گرفته است که تا کنون به همین منوال ادامه دارد و ادامه خواهد داشت اگر به این پدیده توجه لازم صورت نگیرد. دامنه های توسعه و گسترش ورزش در چهار دیواری های قومی، نژادی و سمتی محصور مانده است که یگانه عامل مخرب آن دستبرد های معاملات سیاسی میباشد. ورزش به یک مهره سیاسی مبدل گردیده است که سیاسیون اریکه های قدرت دولتی جهت نیل به اهداف خویش از آن بهره برداری عظیمی می نمایند. اینگونه سیاست های غیر مشروع نه تنها سرنوشت ورزرشکاران جوان کشور ما را به سردرگمی تهدید نموده بلکه مشکلات روز افزون را در مسیر زندگی آنها به وجود آورده است. اینگونه دستبرد های سیاسی و معاملات غیر قانونی، مافیای ورزش را در زمینه های فساد مالی، اداری و معاملات غیر اخلاقی جرأت بیشتر میبخشد تا در سیاست بازی های خویش دو روی یک سکه باشند.
از یک طرف جوانان کشور ما را از امتیازات مسلم شان محروم میگردانند، استعداد های شان را نادیده گرفته تحقیر می نمایند، آرمان های شان را حقیر شمرده در گورستان یأس و نا امیدی مدفون می نمایند، افتخارات را که ورزشکاران ما با عرق جبین و خون دل کسب می نمایند مدیون زحمات خویش دانسته از آن استفاده های بی جا و نا جائز  می نمایند. آنهمه بسنده نیست بلکه مسؤولین و منسوبین ورزش تمام قوت و انرژی خویش را مبذول میدارند تا جوانان و ورزشکاران را از همچو افتخارات مقهور داشته از امتیازات افتخاراتی آنان را با حیله های گوناگون محروم میدارند و از طرف دیگر هنگامیکه در صفحات رسانه های جمعی ظاهر میگردند لاف و گزاف مبالغه آمیز از وحدت ملی و آرمان های ملی می زنند. اما جوانان، ورزشکاران و علاقمندان ورزش بی خبر از آنچه که در پشت پرده میباشد نمی دانند که چه معاملات نیست که صورت نگیرد. بدون شک، همچو معاملات سیاسی و پالیسی های فریبنده وسیلۀ است برای سود جوئی و منفعت برداری های بیشتر افراد خود غرض و اشخاص خود پسند.
اگر از فرهنگ ورزش همانگونه که تعریف شده است استفاده مشروع و جائز صورت گیرد، جوانان ملت غیور ما با شگوفائی استعداد های خویش میتوانند در عرصۀ ورزش به سطح جهانی نیز قهرمانان و علمبرداران صلح خواهند بود. جوانان ورزشکار کشور ما دارای استعداد های معجزۀ آمیزی هستند که جهان و جهانیان را به حیرت خواهند گذاشت اگر سرمایه گذاری های ملموس و مؤثر در این زمینه صورت گیرد. البته، قابل ذکر است که حضور ورزشکاران ما در مسابقات خارج از کشور باید به مثابۀ مشت نمونۀ خروار باشد. به این معنی که باید در کشور خویش خروار های از استعداد های ورزشی داشته باشیم تا مشت مستحکم آن را در معرض نمایشات ورزشی به سطح بین المللی تقدیم نموده حضور و اشتراک ورزشکاران ما پر رنگ و درخشانتر دیده شود. زمانیکه قشر بزرگ استعداد های ورزشی از فرصت و امکانات ورزشی محروم هستند، بودجه ها و سرمایه گذاری های ورزشی به یغما برده میشوند، در ارتباط رشد و ارتقای ظرفیتهای ورزشی توجه لازم صورت نمی گیرد، در ارتباط ترویج و ترقی، پیشرفت و تعالی ورزش به سطح کشور سعی و تلاش جدی به خرچ داده نمی شود، استعداد های جوانان مورد تشویق و تقدیر بیشتر قرار نمیگیرد، عوامل مشکلات روز افزون ورزش و ورزشکاران ریشه یابی نمیگردد، به مشکلات ورزش و ورزشکاران به سطح کشور رسیدگی صورت نمی گیرد، بدون شک، افتخارات و قهرمانی های امروزی ما در عرصۀ ورزش بقا و دوامی ندارد و نخواهد داشت.
ما زمانی میتوانیم حیات جاویدانی و بقای ابدی به استعداد های ورزشی خویش ببخشیم که فرصت و امکانات ورزشی را به همگان یکسان مساعد سازیم، بودجه ها و سرمایه گذاری های ورزشی را از دستبرد ها، معاملات و اغراض شخصی محفوظ و مصؤون نگهداشته باشیم، توجه خویش را پیرامون رشد و ارتقای ظرفیتهای ورزشی صرف نمائیم، سعی و کوشش بی دریغ خویش را سوی ترویج فرهنگ ورزش در سرتاسر کشور مبذول داشته باشیم، استعداد های ورزشی مورد تشویق و تقدیر بیشتر قرار گیرند، به مشکلات جسمانی، روحی، مفکورئی، مالی، اقتصادی و محیطی ورزش، ورزشکاران و جوانان رسیدگی کامل صورت گیرد.
با کمال تأسف باید گفت که مشت از استعداد های ورزشی را بدون اینکه از آن درک داشته باشد گرفته با آن مباهات و تجارت میکنیم و قشر عظیم از ظرفیت های ورزشی را به آتش میزنیم. ورزش نباید به یک تعداد محدود و انگشت شمار منحصر بماند بلکه در زمینه رشد و انکشاف استعداد های بهتر ورزشی بایستی سعی و تلاش جدی به خرچ داده شود تا در آینده در صدر پشتازان مسابقات المپیک جهانی قرار گیریم.  نباید اجازه داد پول های که به نام ورزش کمک میشود حیف و میل مسؤولین و منسوبین ورزش گردد بلکه در زمینه های پیشبرد استعداد ها و رفع مشکلات روز افزون ورزشی به سطح کشور به مصرف رسد. بدون شک، هرگز نمیتوان ثمرۀ قهرمانی های ورزشی را پایدار تلقی نمود در صورت که مزایای آن تنها و تنها با سفرهای خارجی و اشتراک در مسابقات خارج از کشور منحصر بماند. هرگز نمیتوان در کسب افتخارات و قهرمانی های ورزشی به سطح بین المللی فایق آمد در صورت که استعداد ها و ظرفیت های ورزشی جوانان ما به باد نسیان و فراموشی سپرده شود. هرگز نمیتوان صحت و تندرستی، قوت و سلامتی جامعه خویش را حفظ و پاسداری نمود اگر دروازه های فرصت و زمینه های رشد و انکشاف، تشویق و تقدیر، رسیدگی به مشکلات و حمایت از حقوق مسلم ورزشکاران بر آنان مسدود باشند.
البته، با بی مسؤولیت پذیری و بی بندوباری مسؤولین و منسوبین ورزش، بی توجهی و بی اعتنائی زمامداران و دولتمردان، یأس، نا امیدی و سردرگمی جوانان و ورزشکاران در ارتباط سرنوشت شان، ظرفیت ها و استعداد های ورزشی کشور به اختناق مواجه خواهند شد و آواز های گله و شکوه در حلقوم ها خفه خواهند گردید. بدون شک، ورزشکاران امروز از همچو سیاست بازی های ستیزجویانه و پالیسی های فریبنده دلتنگ شده اند، از معامله گری های غیر مشروع و مصلحت پذیری های غیر قانونی خسته شده اند، از فساد مالی و اداری رایج در ارگان های ورزشی به ستوه آمده اند و کاسه صبر شان لبریز شده است که طوفان شدیدی را با خود همواره متوجه سردمداران ورزشی خواهد نمود. بلی، حالا زمان آن رسیده است که در پهلوی جوانان و ورزشکاران باید ایستاد، صدای طنین انداز آنها را رساتر ساخت، مسیر رسیدن به آرمان های شان را مشخص‌تر ترسیم نمود و نائل آمدن به اهداف بزرگ شان را با انگیزه های ملی زیر چتر فتح و پیروزی تقویت بخشید. بلی، یک رهبریت صادق و مدیریت سالم میتواند سرنوشت جوانان و ورزشکاران را بهتر رقم زند و نیاز به آن جدی تر احساس میگردد تا گلیم بحران ورزشی را در کشور برای همیش برداشته به یک آینده بهتر و مطمئن تر امیدوار بود.
استعداد های ورزشی بدون یک قیادت راشد، مدیریت خیر خواه و مسؤولین دلسوز هرگز به آرمان های ملی و اهداف بزرگ قهرمانی نائل نخواهند آمد. این آرمان های ملی و اهداف بزرگ قهرمانی را تنها و تنها میتوان در چهار چوب ایجاد همبستگی میان ورزشکاران، وحدت و یکپارچگی میان جوانان، احیا و تزریق مفکورۀ ملیگرائی در افغانستان، ریشه یابی و رسیدگی به عوامل مشکلات ورزشی و حمایت از حقوق حقۀ ورزشکاران حیات جاویدانی و بقای ابدی بخشید. بلی، نکات های فوق که هر یک در ذات خود بهترین انگیزه زمینه ساز مصؤونیت آینده کشور است، جوانان ورزشکار و علاقمندان ورزش را از خطرات مادی و معنوی نجات داده سرنوشت شان را از سردرگمی به پختگی و هدفمندی مبدل خواهد ساخت.
نویسنده: سید عبدالواهاب قریشی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 + 14 =