دكتر اوريويا بخاطر عفت زن مسلمان به اسلام مشرف شد

0 337

دكتر اوريويا (Dr-Orivia) كه متخصص زنان و زايمان است از چگونگی اسلام آوردن خودش می‌گوید:
دكتر اوريويا (Dr-Orivia) . وقتی این را شنید شروع به گریه کردن کرد و می‌گفت: من پزشک مرد نمی‌خواهم، من پزشک مرد نمی‌خواهم… تو را به خدا مرا رها نکنید.
از این سخنان‌اش تعجب کردم، شوهرش به من گفت: همسرش نمی‌خواهد مرد بیگانه او را ببیند تا حالا به غیر از محارمش کسی دیگر چهره‌ی او را ندیده است.
دكتر اوريويا (Dr-Orivia) می‌گوید: خندیدم و با تعجب بسیار گفتم: گمان نمی‌کنم کسی در امریکا باشد و چهرۀ مرا ندیده باشد.
درخواستش را قبول کردم و بر بالینش ماندم.
او می‌گوید: در روز دوم بعد از وضع حمل بالای سرش رفتم و او را با خبر ساختم که بسیاری از زنان در امریکا به خاطر عدم پرهیز از روابط زناشویی بعد از وضع حمل، دچار التهابات داخلی می‌شوند، گفتم: بهتر است حد اقل تا 40 روز از روابط زناشویی پرهیز کنی!
آن زن مسلمان به من جواب داد در دین ما روابط زناشویی در دوران نفاس که مدت 40 روز است حرام گشته است، و تا پاک شدن کامل زن از نفاس جماع حرام است، همچنین از نماز و روزه نیز معاف گشته است.
دكتر اوريويا (Dr-Orivia) می‌گوید: وقتی این سخنان را شنیدم تعجب کردم و با خود گفتم این دانش پزشکی جدید با کلی مشقت و آزمایش بدان رسیدیم چگونه اسلام 1400 سال پیش از آن سخن گفته است.
سپس پزشک اطفال که یک زن بود بالای سر نوزاد آمد و به مادر نوزاد گفت: بهتر است نوزاد بر پهلوی راست خوابانده شود تا ضربان قلب تنظیم شود. پدر نوزاد جواب داد: ما این کار را برای تطبیق سنت پیامبرمان انجام می‌دهیم و بر پهلوی راست خواباندن در دین ما مستحب است.
دكتر اوريويا (Dr-Orivia) می‌گوید: اینجا بر تعجبم دو چندان افزوده شد. با خود گفتم: عمرمان را تلف کردیم تا به این اکتشافات رسیدیم حال مسلمانان اینها را در دین شان دارند. وی می‌گوید: برای چند ماهی مرخصی گرفتم و به شهر دیگری که مرکز اسلامی بزرگی در آنجا بود رفتم، در این روزها بیشتر وقتم را با پرسش و سوال از مسلمانان عرب و مسلمانان امریکا سپری کردم و بعد از چند ماه اسلام خودم را اعلان نمودم و خدا را برای این نعمت شکر می‌گویم .
چه زیبا بود عفت و پاک‌دامنی یک زن مسلمان، همچنان دانستن و عملی کردن آموزه‌ها و ارزش‌های اسلامی توسط شخص مسلمان. خداوند این هدایت را نصیب همه انسان‌های دنیا بگرداند.
گرفته شده: وبسایت خانواده خوشبخت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یازده + نه =