ارزش اخلاق از ديدگاه دين مقدس اسلام

0 2,162

ارزش اخلاق از ديدگاه دين مقدس اسلام
بخش اخلاقي اسلام عبارت از رابطه انسانی انسانرا با خالق و مخلوق به اساس آداب، حيا، طريق درست سخن گفتن، احترام، ومراعات حفظ آبرو وشخصيت ديگران ميباشد.
حضرت محمد صلی الله عليه وسلم ميفرمايد: (إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا) بهترين شما با اخلاق ترين شماست . حديث نمبر(5575) کتاب کتاب الآداب، صحيح البخاری .
اهميت بزرگ اخلاق درينست که پيامبر اکرم (صلی الله عليه وسلم) ميفرمايد که: (إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ) آنچه را مردم از سخنان پيامبران درک نموده اند اينست که هرگاه حيا نداشته باشی هر چيزی را که خواسته باشی انجام ده . حديث نمبر5655 باب اذا لم تستح فاصنع ما شئت، کتاب الادب، صحيح البخاری .
مفهوم حديث شريف اينست که تمامی پيامبران امت خويش را به حيا که رکن اساسی اخلاق است دعوت مينمودند وميگفتند که انسان بی حيا هر عمل زشت را انجام ميدهد .
عظمت اخلاق در دين مقدس اسلام به اندازهء است که هر اعتقاد مسلمان، عملکرد وی، عبادتش، سخنانش، ارتباطاطش که به اساس بی ادبی باشد بی ارزش وباطل بيان شده است .
در بخش اعتقادات
در دين مقدس اسلام اخلاق واعتقادات با هم ارتباط بسيار قوی دارند، هرگاه کسی اداب واخلاق را با خداوند(جل جلاله)، پيامبران، کتابهای آسمانی، ملايکه ها، قيامت، وغيره امور مراعات نکند گناهکار وحتی کافر ميگردد . به اين اساس:
 دشنام دادن واستهزاء (مسخره گی) نمودن به مقدسات کفر پنداشته ميشود .
 احترام پيامبران از آدم عليه السلام تا حضرت محمد (صلی الله عليه وسلم) واجب بوده، وبه اساس همين احترام وادب به آنها، ما عقيده داريم که پيامبران ازگناهان کبيره وصغيره معصوم وپاک ميباشند . حتی دشنام دادن به قبر جايز نيست زيرا پيامبر (صلی الله عليه وسلم) ميفرمايد که قبر باغچهء از باغهای جنت ويا کندی از کندهای دوزخ ميباشد، به اين اساس دشنام دادن به قبر (خواه بخشی ازجنت باشد يادوزخ ) جايز نيست .
 دشنام دادن به معبودان باطل ديگران در اسلام جايز نيست .
در بخش معاملات
 معاملهء يک مسلمان با ساير انسانها وحيوانات به اساس اخلاق ميباشد، وهرگاه کسی در معاملات خويش اخلاق را مراعات ننمايد، از بدترين اشخاص محسوب ميگردد .
 اصلا مسلمان دارای زبان عفيف وپاک ميباشد و درهنگام مخالفت باکسی دشنام دادن را يک خصلت از خصلت های منافقان بيان شده است .
 کرامت انسانی روی معيار های اخلاقی بنيان گزاری گرديده است، بناء در دين مقدس به اجساد مرده گان احترام صورت ميگيرد، وپيامبر (صلی الله عليه وسلم) درمقابل جنازهء يک يهودی ايستاده شده است، ودر دين مقدس اسلام سوختاندن جسد کسی، مثله نمودن مرده های مسلمانان و غير مسلمانان، توهين به اجساد کسی جايز نميباشد .
 معامله با حيوانات نيز به اساس قوانين اخلاقی بوده، وهيچ کسی حق ندارد که زنده جانی را بسوزاند، ويا به حيوانی ضرر رساند و او را با اذيت وآزار به قتل برساند، وقصهء زنی که بخاطر يک پشک به دوزخ رفته است خيلی ها مشهور است .
دربخش عبادات:
به اساس قواعد اسلامی هر عبادتی که منفی اخلاق گردد باطل وبه بارگاه الهی قبول نميگردد .
 حج – اخلاق = عدم قبول حج (زيرا در قرآن كريم ذکراست: (ولا رفث ولا فسوق في الحج)
 نماز– اخلاق= عدم قبولي نماز(زيرادرنمازسترعورت، ايستادن با آداب کامل درمقابل الله جزء اساسي نماز ميباشد.)
 زكات – اخلاق = عدم قبولی زكات ( زيرا در قرآن كريم ذکراست: ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن و الاذى )
اين اخلاق اسلامي اكثريت غير مسلمانان را به دين مقدس اسلام كشاند، پيامبر( صلى الله عليه وسلم ) و صحابه كرام (رضي الله عنهم) چنان اخلاق اسلامي را مراعات مينمودند كه هزاران انسان غير مسلمان شيفته اخلاق خوب آنان شده و بخاطر همين اخلاق پيامبرو صحابه،گرايش خويش را به دين مقدس اسلام اعلان نمودند .
يکتن ازصحابه کرام فرمود که ما به اطفال خويش سيرت پيامبر اسلام (صلی الله عليه وسلم ) را چنان مياموختيم مثل اينکه سورهء از قرآن کريم را به آنان درس ميداديم .
صحابه کرام اين عمل را به اساس ارشاد الهی که ميفرمايد ( ولکم فی رسول الله اسوة حسنة ) برای شما بهترين الگو رسول الله (صلی الله عليه وسلم) ميباشد .
وقتي پيامبر( صلى الله عليه وسلم ) ميگويد (انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) من براي تمام نمودن عاليترين بخش اخلاق مبعوث شده ام، بدين معناست كه حضرتش اعلان ميدارد كه درحقيقيت وظيفه اش درين رسالت،دعوت به اخلاق ومراعات نزاکت های اجتماعی ميباشد، زيرا هرعمل انسان كه منافي اخلاق باشد آن عمل بي فايده و بي ارزش است .
پيامبر (صلی الله عليه وسلم) ميفرمايد: ثقيل ترين عمل در ترازوي اعمال يك مسلمان اخلاق نيك است و انسان با ايمان بواسطه اخلاق درجات نمازگزاران و روزه داران را حاصل مينمايد .
حضرت عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرمود : تَأَدَّبُوا ثُمَّ تَعَلَّمُوا (نخست ادب بياموزيد سپس علم بياموزيد ).
حضرت عبدالله بن عَبَّاس فرمود: ادب بياموز که ادب سبب زيادت عقل ميگردد، ادب دليل مروت است، دوست انسان در تنهايی است، همراهت در مسافرتهاست، وثروتت در هنگام فقر است.
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْخِيُّ فرمود: ادب علم زياده تر است نسبت به خود علم .
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ فرمود: هيچکسی با کدام تخصصی شخصيتش را حاصل نميکند تا اينکه علمش را با ادب مزين نسازد .
بعضی از حکيمان گفته اند: ادب بدون عقل حاصل نميگردد، وعقل هم بدون ادب حاصل نميگردد .
در قديم ميگفتند: کمک برای کسی کنيد که ادبش او را کمک نميکند.
أَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ فرمود: ادب نور عقل است چنانچه چراغ نور چشم است .
ايمان مثل شهری است که پنج احاطه دارد:
1- ديواری از طلا 2- ديواری از نقره، 3- ديو اری از آهن، 4- ديواری از خشت پخته . 5- ديواری از خشت خام .
هرگاه اهالی اين شهر ديوار خشت خام را مراقبت نمايند دشمن به ديوار بعدی طمع نميکند، ولی هرگاه مردم آن ديوار را رها کردند، دشمن آن ديوار را ويران نموده به ديوار بعدی شروع ميکند، وبه همين شکل به ديوار سوم و دوم و اول . تا اينکه تمامی ديوار ها را خراب کنند، .
ايمان هم دارای همين ديوار ها را دارا ميباشد: 1- ديوار يقين . 2- ديوار اخلاص . 3- ديوار فرايض 4- ديوار سنتها 5- ديوار سنتها وحفظ آداب .
هرگاه انسان آداب را مراعات نمايد شيطان به ديوار های بعدی طمع نميکند ولی هرگاه آداب ترک شد شيطان به عقب سنت رفته تا آنرا از شخصيت انسان دور سازد سپس ديوار فرايض را از بين ميبرد، سپس در عقب اخلاص ميگردد وبالآخره يقين وايمان را از بين ميبرد .
روي اين اصل پيامبر(صلى الله عليه وسلم) به اخلاق، معامله نيك، تبسم در مقابل ديگران، حفظ زبان از سخنان بيهود ه و بيمعنى، وآداب اسلامي مسلمانان را تشويق وترغيب نموده است .
مراعات ادب واخلاق برای يک مسلمان نخست با الله (جل جلاله)، حضرت پيامبر اکرم (صلی الله عليه وسلم)، صحابه کرام (رضی الله عنهم)، قرآن عظيم الشان وساير مقدسات اسلام دارای اهميت بسيار عالی بوده که درين فصل موضوعاتی را تحت همين عناوين مورد مطالعه قرار خواهيم داد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × سه =