روند ملت سازی – نوشته‌ی دکترمحمد بدیع؛ رهبر اخوالمسلمین

0 375

مشارکت همگانی در روند ملت سازی.
نویسنده: دکترمحمد بدیع – رهبرعمومی جنبش جهانی اخوالمسلمین.
ترجمه: محمداسماعیل ” احمدی”

روند ملت سازی - محمد بدیعروند ملت سازی

امت اسلامی درحال گزار ازیک مرحله است که بازندگی آنان فاصله دارد وازخلال آن حرکت به سوی آن ینده خودرا رقم می زند وجایگاه خودرا درافق جهان نوین تعین وهویت اسلامی خودرا برای جهانیان به اثبات خواهد رساند.نظام اسلامی بشریت را ازدرد ها ، رنج ها وستم های گوناگون که انسان برضد انسان دیگریی اعمال می کند وجبر، طغیان ، استبداد وخودکامگی حکام نجات می بخشد وخون ریزی های پی هم را متوقف می سازد.همه این بدبختی ها وتیره روزی ها ی که بسراغ بشریت امروز آمده است به سبب گسترش حاکمیت سیاست یک بام ودوهوا وبرتری طلبی ها ونژاد پرستی ها وجنگ وجدال های ویرانگر بخاطر کسب منافع ومصالح مادی واشغال سرزمین ها ی ثروتمند ودارایی زخایر گاز ونفت ودیگرمعادن زیر زمینی به هدف تسلط برآنها است. این فجایع واشغالگری ها توسط نظام های خودساخته وپرداخته دست بشر توجیه میشود وحاکمیت پوشالی خود را بردیگران تحمیل می کنند واز طریق همین قوانین خودساخته بشری منافع ومصالح مادی خودرا فراچنگ می آورند.
تنها نظام وقانونی که میتواند جهان بشریت را ازاین فساد وتباهی رهایی بخشد اسلام است. نظام اسلامی درجهان کنونی قادراست که با برافراشتن پرچم آزادی ، برابری ، عدالت ، رحمت وتحقق عدالت اجتماعی بدون تفرقه وتبعض جنسیتی ، رنگ ، نژاد ، قوم وقبیله ودین ، انسان به سعادت وخوشی های واقعی نائل گرداند و همه انسان ها درپیشگاه اسلام برادر وبرابراند. چون اسلام ازسوی ذاتی به بشریت نازل گردیده است که خودش خالق وآفریده گار بشریت است وخداوند برهمه مخلوقات خود یکسان حکم می راند.قرآن کریم دراین مورد چنین می فرماید:
” (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ) (تبارك: 14).
آيا كسى كه آفريده است نمىداند با اينكه او خود باريك بين آگاه است.”
خداند تبارک وتعلی ذات نهایت مهربان وبا رحم وحاکم عادل ودادگر مطلق است که برهیچ کسی به اندازه ذره ای هم ظلم وستم روانمی دارد. قرآن کریم میگوید:
(إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (يونس: 44)
” خدا به هيچ وجه به مردم ستم نمىكند ليكن مردم خود بر خويشتن ستم مىكنند.”
ای مسلمین جهان:
خداوند دین اسلام را به صورت کامل برای ما هدیه داده است وبا بعثت ورسالت خاتم پیامبران آن را به پایه اکمال رسانیده است وشریعت خاصی برای مان مقررفرموده واحکام آن خیلی ساده وآسان بگونه ای درنظرگرفته شده است که پاسخ گویی همه نیازمندی ها مان درهمه زمان وززمین است .شریعت اسلامی برای اصلاح امور زندگی مادی ومعنوی مردم در تمام شرایط واحوال وتا روز رستاخیز فرود آمده است.اسلام آخرین وجامعترین رسالت آسمانی برای بشریت است وهمه بشریت اسلام را می پذیرند .چون ، با خواسته ها ی فطری انسان سازگاری دارد وانسان امنیت وآرامش واقعی خود را درآن جستجو می کند وبه آرزوها وامید های خود نائل می گردد.مبادی وآموزه های اسلام چنان قوی ونیرومند است که همه مسائل زندگی انسان اعم ازمرگ وزندگی اورا تحت پوشش قرارمیدهد. زیباهای اسلام درهمه زمان ومکان به صورت یکسان جذاب وگیرا است وهمیشه چنین خواهد بود.اسلام دین حق است وزندگی انسان بدون این دین حنیف به تکامل وسعادت نمی رسد .چون اسلام تولید دستگاه الهی وخالق هستی است درتحت حاکمیت وحفاظت خداوند قرارگرفته است .خداوند درقرآن کریم این را برای ما وعده سپرده است:
(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (الحجر: 9)
” بىی‌ترديد ما اين قرآن را به تدريج نازل كرده ايم و قطعا نگهبان آن خواهيم بود.”
بدون ترید ما ایمان کامل وعقیده راسخ داریم که تنها دین وتفکری که میتواند انسان درد مند وسرگشته امروز را نجات بخشد اسلام است وبس.چون اسلام دین کامل وشامل است که ازسوی خالق هستی برای ما فرستاده شده است وآن را برای بشریت به عنوان دین نجات بخش انتخاب کرده است ومورد رضایت ورغبت قرارگرفته است.خداوند می فرماید :
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً (المائدة: 3).
” امروز دين شما را برايتان كامل و نعمتخود را بر شما تمام گردانيدم و اسلام را براى شما [به عنوان] آيينى برگزيدم و هر كس دچار گرسنگى شود بىآنكه به گناه متمايل باشد [اگر از آنچه منع شده است بخورد] بى ترديد خدا آمرزنده مهربان است.”
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. (الأعراف: 158).
” بگو اى مردم من پيامبر خدا به سوى همه شما هستم همان [خدايى] كه فرمانروايى آسمانها و زمين از آن اوست هيچ معبودى جز او نيست كه زنده مىكند و مىميراند پس به خدا و فرستاده او كه پيامبر درسنخواندهاى است كه به خدا و كلمات او ايمان دارد بگرويد و او را پيروى كنيد اميد كه هدايتشويد.”

نقش اقتصاد درزندگی مردم:

مال واقتصاد در زندگی امت نقش واهمیت بسزای دارد. وبه همین جهت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم درمدینه منوره درکنار اعمار مسجد بازاری را عرض خرید وفروش وکسب وتجارت ودرامد مردم اختصاص دادند وبرای مردم اعلان کردند که این بازار ازشما است.این بازارمسلمین درنزدیکی بازار یهودیان بنی قینقا ع مدینه قرارداشت وکعب بن اشرف وارد بازار شد وآن را برهم زد.رسول الله صلی الله علیه وسلم بازهم بی تفاوت نه نشستند وتصمیم گرفتند که بازار مسلمین را بجای دیگری منتقل کنند وسرانجام آن را به باز مدینه منوره انتقال دادند وبرای مسلمانان اعلام فرمودند که این بازار شما است وباید خالی نماند وکسی هم از بابت آن خراج اخذ نکند. دراین بازار جدید همه خرید وفروش ومعاملات تجارتی مسلمانان براساس واصول اقتصاد اسلامی وتجارت شرعی صورت می پذیرفت ومعاملات شرعی وخرید وفروش براساس احکام تجارت اسلامی جای گزین معاملات سودی وربوی یهود درمدینه منوره گردید. درنتیجه معاملات حلا ل وتجارت سالم وبدون سود حرام ونیز فایده بخش درعوض خرید وفروش سودی وحرام گسترش یافت ومنافع مردم از طریق درست وحلال تأمین گردید وبساط معاملات حرام وغش وفریب از بازار مدینه برچیده شد.چون محصولات سودی وحرام را خداوند نابود می کند و تجارت حلال را فایده بخش وسودمند می گرداند. عظمت اسلام دراین امرنهفته است که میان دین ودنیا وخواسته های روحانی وجسمانی ارتباط ژرف وتوازن لازم را برقرارداشته است.

صرفه جوی ومیانه روی دردخل وخرچ زندگی:

ای مسلمانان : ما هنگام می توانیم ازلحاظ اقتصادی امت را خود کفا بسازیم که داد وستدها ومصارف مان را به صورت درست مدیریت نموده وازهرگونه اسراف وزیاده خرچی وبیهوده مصرفی پرهیز نمایم ومطابق این دستورخداند عمل کنیم که می فرماید:
وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. (الفرقان: 67)
“و كسانىاند كه چون انفاق كنند نه ولخرجى مىكنند و نه تنگ مىگيرند و ميان اين دو [روش] حد وسط را برمىگزينند.”
میانه روی درمصارف زندگی روزمره وحفظ تعادل آن پاره از صفات برجسته نبوت محسوب می گردد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اند :
لسَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَالاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.
” برخورد نیک ، رفتارنیک ومیانه روی حزء از چهلمین اجزاء نبوت است.”
(عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءًا من النبوة»
أخرجه الترمذي, والطبراني وعن طريقه الضياء,وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني,وأبونعيم في (معرفة الصحابة) ,والديلمي.قال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب(حسن صحيح).)
رعایت میانه روی درمصارف زندگی هم نشانگر خرد ودانایی انسان است.پیامبرصلی الله وعلیه وسلم فرموده اند :
مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ رِفْقُهُ فِي مَعِيشَتِهِ.این حدیث را ابی درداء روایت کرده است ودرمسند احمد بن حنبل آمده است.
” مدارا در معاش از دانش مرد است.”
چون انسان اعتدال گرا درمصارف خود هیچگاهی به دیگران محتاج نمی گردد ودستش پیش هرکس دراز نمی گردد. رسول الله صلی الله علیه وسلم دراین مورد می فرمایند :
“مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ”
هركس ميانه روى پيشه كند (صرفه جويى كند)نيازمند نگردد.
یعنی درمصارف خود از اسراف وزیاده رویی پرهیز می کند هیچگاهی نیازمند به دیگری نمی گردد.رسول الله صلی الله علیه وسلم دراین زمینه فرموده اند:
من اقتصد أغناه الله، ومن بذَّر أفقره الله، ومن ذكر الله عز وجل أحبه الله”. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سُئِل: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ قَالَ: “نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ. (أخرجه البزار من حديث طلحة بن عبيد الله.)
” هر که در خرج کردن ميانه روي کند، خدا او را بي نياز وغنی مي کند و هر که زياده روي نمايد خدا فقيرش مي کند و هرکس خداوند را به بزرگی یاد کند دوستش میدارد. ازرسول الله صلی الله علیه سلم نیز دراین مورد سوال شد که آیا دروضوهم اسراف است؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند بلی اگر کسی درکنار نهری هم بوده باشد واز آب آن بیش از حد ضرورت استفاده کند ، اسراف کرده است.”
رسول الله صلی الله علیه وسلم از اسراف کردن آب منع کرده اند ولی جای شگفتی دراین است که درمیان مسلمانان کسانی به چشم می آیند که غذای های زیادی را دور وبه زباله دان می اندازند واین درحالی است که همسایه اش برای لقمه نانی سخت محتاج ونیازمند است. رسول الله صلی الله علیه وسلم از ضایعه شدن یک لقمه غذا برحذر داشته است. گویا این سخن رسول الله صلی الله علیه وسلم را نشنیده اند که می فرماید :
إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ. این حدیث را جابر روایت کرده است.مسلم.
” هرگاه اگر لقمه یکی ازشما به زمین می فتد بایددوباره آن را بردارد وپاکش کند وبخورد وبرای شیطان نگذاردش.”
اسراف وزیادی مصرفی ازهمین جا آغازمی گردد وتاسرحد ومرزی می رسد که اسراف کننده برادر شیطان قرارمی گیرد. خداوند درمورد اسراف کننده گان چنین می فرماید :
إنَّ المُبَذِّرِينَ كَانُوا إخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. (الإسراء: 27).
” چرا كه اسرافكاران برادران شيطانهايند و شيطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است.”

ثروت دردست انسان خوب:

سید نا عثمان رضی الله عنه بهترین نمونه والگودراین زمینه است وایشان بدلیل بذل وبخشش مال وثروت خود درجهت منافع مسلمانان ، پیشرفت وگسترش اسلام و تجهیز لشکراسلام جایگاه ویژه ای را در تاریخ اسلام برای خو کسب کرده است.وقت که رسول الله صلی الله وسلم به مدینه تشریف آوردند و در مدینه آبی شیرین از آب چاه ((رومه)) وجود نداشت. مالک این چاه یهودی بود. و مسلمانان به آب شیرین نیاز داشتند، لذا رسول خداصلی الله علیه وسلم فرمود: هر کس چاه رومه را بخرد و وقف کند و دلوی بر آن بگذارد تا عموم مردم از آب آن به صورت رایگان استفاده کنند، خداوند از نهرهای بهشت، چشمه ای به او اختصاص خواهد داد. حضرت عثمان آن چاه را به بیست هزار درهم خرید و برای استفاده مسلمین وقف کرد. وهمچنان وقت که شمارمسلمین زیاد شده بود ومسجد گنجایش آنان رانداشت ورسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که کسی زمین فلانی را بخرد وبرای توسعه مسجد وقف کند خداوند دربدل آن گناهانش را می بخشد.عثمان رضی الله عنه گفت ای رسول الله خدا صلی الله علیه وسلم من این زمین را می خرم ورسول الله صلی الله علیه وسم گفت اگر آن را برای توسعه مسجد وقف کنی خداوند اجرش را برایت می هد.درآستانه عزوه تبوک رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کردند که هرکسی که لشکراسلام را مهجز کند خداوند گناهانش را می بخشد وسیدنا عثمان رضی الله عنه بنابردرخواست رسول الله صلی الله علیه وسلم ارتش اسلام را دراین نبرد تجهیزکرد.

بیهوده سپری کردن وقت:

مسلمانان از بیهوده سپری کردن اوقات خود درکارهای که فایده چندانی نداشته باشد ، برحذر داشته شده اند.چون وقت زند گی ساز است وچیزی است که دوباره برنمی گردد وعمرانسان با گذشت زمان پایان می یابد.وزمام امور زندگی در اختیاروصلاحیت وقت وزمان است.پس باید وقت مان را بیهوده وبی جا وبدون کار وکرداری سودمند ومنفعت بار چه دراموردنیای وچه اخروی ضایع نکنیم ونباید وقت بدون حصول خیروسودی بگذرد واین نکته را هم باید به خوبی درک کنیم که انجام کارهای امورزندگی به مراتب بیشتر از ظرفیت زمان است.درعین این که خودمان وقت مان را بیهود سپری نمی کنیم ، باید دیگران را نیز با بهره گیری از وقت دعوت کنیم. وگر کارهای مهم وضروری داید باید برای اجرای آنها از وقت خود صرفه جوی کنید.

همکاری درمیان افراد امت:

باید درمیان افراد امت روحیه هکاری وهمدردی حاکم گردد.خداوند درقرآن کریم دراین مورد می فرماید :
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة:2.
” در راه نيكي و پرهيزگاري همديگر را ياري و پشتيباني نمائيد، و همديگر را در راه تجاوز و ستمكاري ياري و پشتيباني مكنيد. از خدا بترسيد. بيگمان خداوند داراي مجازات شديدي است.”
این آیت قرآن کریم راه درستی را برای ایجاد سیستم روابط میان افراد امت جهت پیش برد امور زندگانی ورسیدن به سرنوشت مطمئن ترسیم کرده است که چکیده آن در دوچیز است :
1- تعاون وهکماری میان افراد ملت درکارهای خیروخوب وگسترش برنامه های شایسته وسودمند برای مردم که از آن به عنوان تقوا نام برده شده است.
2- ناکامی دعوت کننده گان به سوی گناه ،زشتی ها، دشمنی ها وخصومت ها .
درکل راز برتری وامتیاز امت اسلامی هم درهمین چیزها نهفته است ورسالت امت اسلامی دوچیز است :
1- دعوت مردم به انجام کارها ی خیروخوب وهمه انواع نیکی ها.
2- ازمیان برداشتن ظلم ، اسبتداد ومبارزه با منکرات بوسیله دعوت وارشاد وحکمت وتطهیر وتذکیه جامعه اسلامی از انواع منکرات وبدی ها است.
خداوند درقرآن کریم درمورد رسالت امت اسلامی چنین می فرماید :
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) (آل عمران: 110)
” شما بهترين امتى هستيد كه براى مردم پديدار شدهايد به كار پسنديده فرمان مىدهيد و از كار ناپسند بازمىداريد و به خدا ايمان داريد و اگر اهل كتاب ايمان آورده بودند قطعا برايشان بهتر بود برخى از آنان مؤمنند و[لى] بيشترشان نافرمانند.”
همچنان امت از وجود منافقان که درحقیقت امر حاملان پیام تخریب خیرات وبناگننده گان کاخ های منکرات درجامعه اند ، برحذرداشته شده اند وقرآن کریم درمورد ماهیت وهویت منافقان چنین می فرماید :
الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ (التوبة: 67)
” مردان و زنان دو چهره [همانند] يكديگرند به كار ناپسند وامىدارند و از كار پسنديده باز مىدارند و دستهاى خود را [از انفاق] فرو مىبندند خدا را فراموش كردند پس [خدا هم] فراموششان كرد در حقيقت اين منافقانند كه فاسقند.”
دنیای امروز به گونه است که است معروف به جای منکر قرارگرفته است ومنکربه جای معروف . این واقعیت را رسول الله صلی الله علیه وسلم به صورت خیلی ساده وبلیغ آن به تصویرکشیده وبیان فرموده اند که چنین حالت وروزگاری به سراغ امت خواهد آمد .رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اند :
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَلَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ؟” قَالُوا: وَكَائِنٌ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: “نَعَمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَأَشَدُّ مِنْهُ سَيَكُونُ”، قَالُوا: وَمَا أَشَدُّ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: “كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْكَرًا، وَرَأَيْتُمُ الْمُنْكَرَ مَعْرُوفًا؟” قَالُوا: وَكَائِنٌ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “نَعَمْ، وَأَشَدُّ مِنْهُ سَيَكُونُ، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف”، قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله قال: “والذي نفسي بينه وأشدُّ منه سيكون”، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: “بِي حَلَفْتُ، لَأُتِيحَنَّ لَهُمْ فِتْنَةً يَصِيرُ الْحَلِيمُ فِيهِمْ حَيْرَان.
ازابی امامه باهلی رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اند : “چگونه خواهيد بود،زمان که امر به معروف و نهى از منكر نكنيد؟! گفتند: يا رسول اللّه! آيا اين طور مىشود؟! حضرت صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند: بلی . قسم به ذات که جان من دردست او است بدتر از آن؛ چگونه خواهيد بود، زمانى كه بر منكر امر كنيد و از معروف نهى نماييد؟! گفتند: آيا ممكن است يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم!؟ حضرت صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند:قسم به ذات که جان من دردست اوست زشتتر از آن خواهد بود وخداوند می گوید : سوگند كه براى آنان فتنه اى را مقدر مى كنم كه آن فتنه شخص بردبار را هم سرگشته و حيران مى گرداند.”
دراین شرایط تعاون وهمیاری درمیان افراد امت اسلامی تنها راه است که می تواند امت را از فرو افتادن درگرداب این فتنه ها وآشوب ها وبحران ها رهایی بخشد وریشه فساد وتباهی را بخشکاند ونهال خیر وخوبی را درنهاد فرد ، خانواده وجامعه غرس کند ونیروهای بازمانده را دوباره فعال ونتیجه بخش گرداند وروزنه های عجز وناتوانی ها را برروی شماری ازمهارت ها وتخصص های که جامعه بدان نیازمند است فروبندند وبا تلاش های پی گیری وخستگی ناپذیر وکشف واستخراج مواد های خام ، می توانیم اقتصاد بالاداشته باشیم وامت اسلامی نیرومند گردد.دراین امر چای شگفتی نیست که امت اسلامی دارای نیروهای سرشار وثروتهای خود کفا بخش هستند واما بحران ها وورشکستگی ها ی اقتصادی که درکشورهای مان شکل گرفته است ، درحقیقت مجموعه ای از قطرات باران های اند که از بی تفاوتی حاکمان باهم جمع شدند وبه مرور زمان به سیل بیانکن مبدل گردیدند.واگر این چالشها از سرراه دورگردد زندگی درهمه جوامع خوب وخوش خواهند بود.پس باید برای داشتن اقتصاد بالا ونیرومند ورسیدن به تکامل وخودپذیرا بودن ازکوچکترین سعی وتلاشی دراین راستا دریغ نوروزیم.رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند :
فلا يحقرنَّ أحدكم من المعروف شيئًا.
” هیچ یکی از شما كار خوب و پسندیده ای را كوچك نشمارد”.
قرآن کریم دراین زمینه درضمن حکایت از داستان سد ذیی القرنین یک نمونه ومثال زنده ای را بیان کرده است که با استفاده از سعی وتلاش می توان کارهای بسیار بزرگی ر ا انجام داد.ذی القرنین همه نیروها وتوان وامکانات دردست داشته خود را بخاطر ساختن سد یا مانع بزرگی جهت تأمین امنیت مردم آن سرزمین بکاربست وبوسیله آن موفق گردید که امنیت وآسایش را برای مردم آن دیار فراهم آورد.قرآن کریم آن واقعه را چنین بازتاب می دهد :
قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا * قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا * آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا. (الكهف:94 – 96).
” گفتند اى ذوالقرنين ياجوج و ماجوج سخت در زمين فساد مىكنند آيا [ممكن است] مالى در اختيار تو قرار دهيم تا ميان ما و آنان سدى قرار دهى. براى من قطعات آهن بياوريد تا آنگاه كه ميان دو كوه برابر شد گفت بدميد تا وقتى كه آن [قطعات] را آتش گردانيد گفت مس گداخته برايم بياوريد تا روى آن بريزم.”
حضرت ذی القرنین همه امکانات مادی ومالی خود را درخدمت مردم قرارداد ومردم را به گرد آوری وانباشتن آهن پاره ها ومس گماشت وبا برافرختن آتش آهن بامس جوش خورد وذوب شد ودرنتیجه همین عملیات سد یامانع بزرگی برای جلوگیری از عبور مرور یاجو ج وماجوج پدید آمد.
درجهان اسلام وبخصوص درکشورهای پیرامونی ما ذخایر بکر ومعادن دست نخورده ومواد های خام وهم چنان ثروت ها ونیروهای عاطل وباطلی وجود دارد که اگر از آنها یکسان وهماهنگ ودریک استقامت بکار آغاز گردد ، درفرصت اندکی ما شاهد پیشرفتها وتوسعه چشم گیر درمیان امت اسلامی خواهیم بود.دانشمندان وپژوهشگران علل واسباب پیشرفتها را سه چیز گفته اند :” اخلاص درنیت ، بکارگیری نیرو واستفاده ازوقت.” با بهره گیری از این گنجینه ها وثروت های باالقوه توسعه وانکشاف لازم پدیدار می گردد وازسوی دیگر نیز توسعه به چگونگی ومیزان کار وکوشش مردم بستگی دارد. درفرهنگ اسلامی کاروکوشش غرض ایجاد صنعت وکار برای افراد بی کار وتنبل از جمله صدقات وحسنات محسوب می گردد.
عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: “الْإِيمَانُ بِاللهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ”، قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: “أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا”، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: “تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ”، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟ قَالَ: “تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ.” مسلم.
ابی ذر رضی الله عنه روایت است که می گوید ازرسول الله صل الله علیه وسلم سوال کردم که کدام عمل باارزش‌تر است؟ فرمود: ایمان به خدا و جهاد در راه او. گفتم: کدام برده از همه بهتر است که آزادش کنم؟ فرمود: آن‌که برای صاحبش باارزش‌تر و گران‌قیمت‌تر است. گفتم: اگر این کار‌ها از دستم برنیامد چه کنم؟ فرمود: به صنعت‌گری کمک کن برای انسان تنبلی چیزی بساز. گفتم:‌ای رسول خدا اگر از انجام برخی کار‌ها برنیامدم چه کنم؟ فرمود: شر خود را از مردم کم کن که این خود صدقه محسوب می‌شود.”
خودت کارکن ودیگران رانیز برای کاربگذار:
نباید تنها به پیشرفت مردم اکتفا کرد ویا تلاش های دولت ویا دیگرمؤسسات ونهادها ویا موفق جداگانه ای بگیریم ویا این که بگویم این عقب ماندگی ونابسامانی امروز ما میراث برجا ی مادنده از نظام های گذشته است وموفق منفی ویک جانه گرا اتخاذ کنیم ویاهمه تلاش ها وکوشش های اضافی خود را معطل بگذاریم ویا باآن به جنگ ومبارزه برخیزیم.باید این ذهنیت ها تغییرکند وهمه نیروهای مردم درعصر آزادی ، حاکمیت وانقلاب مردم مصر وقوانین عظیم این انقلاب آن به سمت وسوی آرمان واهداف انقلاب حرکت کند.اکنون برما لازم است که تا زمام اموررا دردست گیریم ومردم را به همه توان وامکانات شان برای کار وکوشش بخاطر پیشرفت وتوسعه پایه دار واعمال خیروخوب درراستای تحقق منافع ملی ومردمی ، بسیج نمایم واگرکسانی که توان کار ویا امکانات آن را در دست ندارند حد اقل باتشویق وترغیب دیگران غرض مشارکت دراین روند ملی وانکشافی سهیم شوند وبه گونه ای نقشی خود را درجامعه نوین اسلامی ایفا کنند.درصورت که خود انسان نمیتواند کار کند ، اگردیگران به کار توصیه وتشویق کند هم کار بزرگی را انجام داده است.قرآن کریم سبب به دوزخ رفتن شماری از انسانها را همین گونه بیان می کند که آنها دیگران را به کارخیر تحریک وتوصیه نمی کردند.قرآن کریم می فرماید :
إِنّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ * وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. (الحاقة: 33 – 34)
” چرا كه او به خداى بزرگ نمىگرويد. و به اطعام مسكين تشويق نمىكرد.”
این انسان قلب خود را عاری وخالی از ایمان به الله ورحمت ورأفت به بنده گان الله کرده بود است که دیگران را به اطعام مساکین تحریک وتحریض نمی کرده است.یعنی اسلام ما را تشویق وتوصیه می کند که هم خود کار های خیر وخوب انجام دهیم ودیگران را به بدان دعوت کنیم واگر خود قادربه انجام کاری نیستیم ،پس باید حداقل دیگران را به آن سمت وسو دهیم. استادسید قطب شهید رحمت الله علیه می گوید : ” اسلام دین تظاهر ونمایش نیست وتظاهرعبادات وشعایر دین برای انسان سودمند نمی افتند ، تا آنکه اعمال وعبادات بانیت های پاک وخالص ازعمق دل وجان سرچشمه نگیرد وآثار این اعمال خالص ومنبعث از قلب در رفتار وسلوک بیرونی منجربه پیاده شدن اعمال خیر وخوب نگردد ودرعمل چنان تطبیق گردد که زندگی انسان ها را در زمین به صلاح وفلاح وآزادی برساند. همچنان اسلام اجزاء پاره پاره وازهم گسسته یی نیست که انسان را درزندگی بی مسئوولیت رها کرده باشد و به انسان کاری نداشته باشد ویا اورا به هرکاری که خودش می خواهد انجام بدهد واگذارد.بلکه اسلام منهج وراهکار متکامل وبه هم پیوسته ای است که عبادات وشعایر وتکالیف فرودی واجتماعی آن باهم گره خورده وارتباط عمیق وپیوستگی ناگسستنی دارند که درنهایت همه آنها به انسان وسرنوشت او برمی گردند.هدف آن پاکی قلبها ، اصلاح امورزندگی ، وتعاون وتکافل مردم درجهت خیروصلاح وسازندگی است ودرسایه نظام اسلامی بارش رحمت الهی بربنده گان مدام وبادوام است.”

تعاون وپذیرفتاری دادن به مردم :

پذیرفتاری دادن اجتماعی یک راهکار عملی ودرست واساسی جهت مقابله ومبارزه بامشکلات ونابسامانی ها درنظرگرفته شده است که بوسیله آن دوباره از گرفتاری ها وسختی ها رهایی می یابیم.برهمه فرزندان امت لازم است که بایک دیگر دست تعاون وهمکاری رابدهند وباهم همگام وهمنوا بوده باشند.کسانی که دارا مند هستند باید با برادران نادار خود کمک وهمکاری کنند.دراین مورد رسو ل الله صلی الله علیه وسلم خیلی زیبا فرموده اند :
مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ”، قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ.
این حدیث را ابی سعید خدری رضی الله عنه روایت کرده است ودرمسلم آمده است.
“کسی که مرکبی اضافی دارد به کسی ببخشد که مرکب ندارد و اگر کسی توشه‌ای اضافه داشته باشد به کسی بدهد که توشه ندارد. ورسول الله صل الله صلی الله علیه وسلم انواع مال ها را به حد یاد آورشدند که ما فکرکردیم ما هیچ کدام درمال اضافی خودمان حق نداریم ”
این گونه رفتار داد وستد میان همسایه ها نیز توصیه شده است ورسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اند : ليس منا من بات شبعان وجاره جَوعان.کسی که خودش سیرمی خوابد ودرحال که همسایه اش گسرنه است از امت من نیست.برتمام فرزندان امت لازم است که تا باهم درکارها تعاون وهمکاری کنند وبخاطر زدون مشکلات وفساد های برجای مانده از نظام های فاسد گذشته ،دست به دست هم دهند ودرجهت ساختار مجدد ورفع مفاسد به مشارکت اجتماعی نیازمند هستیم وباید بخاطر ازمیان برداشتن دردها ورنجها این مردم تلاش وکوشش وتپش نمایم که مردم ازفقر وتنگ دستی وبیچاره گی وبرهنگی نجات یابند .بهرین راه ورسم رسول الله صلی الله علیه وسلم هم این بود که برای حل مشکلات ونجات مردم از فقر ومصیبت تلاش ها وکوشش های نهایی وغای خودرا انجام میدادند.روزی گروهی ازمردم مدینه نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدند وآثار فقر وتنگدستی درسیمای هرکدام شان نمایان بود ورسول الله صلی الله علیه وسلم با دیدن چنین حالتی چهره ایشان تغییرکرد وازمردم برای این جماعت تازه وارد درخواست کمک کرد ودرخطبه مسجد نیز از آن یادکردند وچنین فرمودند :
تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ -حَتَّى قَالَ- وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ”. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ. قَالَ: ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيءٌ.
” هرکس باید چیزی ازمقدار دینار ودرهم وازلباس وغذا وخمای خودرا وحتی اگرپاره خرماهم بوده باشد. یک مردی ازقبیله انصار دردست های چیزرا حمل می کرد که خیلی زیاد معلوم میشد وحتی دست هایش از برداشت آن ناتوان شده بود ومردم به همین گونه هرکدام چیزهای را غرض صدقه حاضرکردند وجمع آوری مردم به اندازه دو خرمن از غذا ولباس رسیده بود وچهره رسول الله صلی الله علیه وسلم از خوشحال مانند مانند مهتاب می درخشید وفرمود : کسی دراسلام یک راه ورسم خوب را برجای گذارد ، برای خودش اجروپاداش آن ونیز برای کسانی که بعداز وی بدان عمل می کنند داده میشود. بدون اینکه از اجر وپاداش هیچ کدام چیز کاسته شود.وکسی که راه ورسم نادرست وناپسندرا برجای می گذارد وگناه آن برودش خودش ونیز کسانی بدان پس ازوی عمل می کنند می رسد وبدون اینکه از میزان گناه هردام آنها چیزی کاسته وکم شود.”

سخن امام شهید حسن البناء:

برادران مسلمان: ناامید نشوید چون ناامیدشدن از صفات اخلاقی انسان مومن بدوراست. حقایق امروز آرزوهای دیروزاند وآروزهای امروز حقیقت های فردا اند. علیرغم مظاهر فساد ،درهمه اوقات وهمیشه باید عناصر صلح طلب وخیرخواه درمیان ونهاد مردم با قوت وقدرت نیرومند ی تبارز کند.انسان های ناتوان وضعیف همیشه ناتوان باقی نمی مانند وانسان های قوی هم همیشه نیرومند برجای نمی مانند وطبق فرموده الله روزی خواهد فرارسید که ضعفان حاکم جامعه گردند.خداوند می فرماید :
وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. (القصص: 5).
” و ما اراده كردهايم بر كسانى كه در زمين به ضعف و زبونى كشيده شدند، منّت گذاريم و آنان را پيشوايان و وارثان (روى زمين) قرار دهيم.”
گذشت زمان از روی خیلی ا ز حوادیث پرده برمیدارد وفرصتها سازندگان کارهای بزرگی هستند وجهان دعوت شمارا به عنوان دعوت هدایتگر، رستگار وصلح طلب تلقی خواهند کرد وآن را ازدرد ها ورنج ها نجات بدهید .زمان فرارسیده است که شما قیادت وهبری مردم را برعهده گیرید واین چرخش روزگاردرمیان مردم ها ملت ها است.ومردم چیزهای را از الله امیدمی بندند که نباید بخواهند .امروز برای کار آماده باشید چون شاید فردا از انجام آن ناتوان شوید.
امام شهید فعالان ونهضتگران را مورد خطاب قرارداده بود که متوجیه گذشت زمان باشند ومن به بیکار نشستگان می گویم که حرکت کنند وبه کار وفعالیت آغازکنند وازراحت طلبی دست بکشند چون با کار وتلاش وجهاد راحت بودن چندان میسرنیست وهرکسی کار وتلاش کرد به راه درست می رسد.قرآن کریم مگوید :
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.(العنكبوت: 69)
” و كسانى كه در راه ما كوشيدهاند به يقين راههاى خود را بر آنان مىنماييم و در حقيقتخدا با نيكوكاران است.”
همیشه به پیش.
الله أكبر ولله الحمد.
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار − دو =