آیا با او (سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم) در تماس هستی؟

0 300

آیا با او (حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم) در تماس هستی؟

در وصف آن حضرت صلی الله علیه و سلم:      

ای ظهور تو شباب زنده گی              جلوه ات تعبیر خواب زنده گی

ای زمین از بارگاهت ارجمند             آسمان بربوسه بامت بلند

شش جهت روشن زتاب روی تو         ترک و تاجک و عرب هندوی تو

درجهان شمع حیات انداختی              برده گان را خواجگی آموختی

تا مراافتاد بررویت نظر                  از ابو ام  گشته ای محبوتر  

بدون مقدمه سخنم را با تو جوان مسلمان قرن 21 آغاز میکنم، توی که آرزوی ملت اسلام هستی؛ توی که آراسته با علوم عصری و علوم دینی هستی، توی که در راستای منافع دین و کشور خود تلاش میکنی، توی که خادم دین و سفیر پروردگار خود در این کره خاکی هستی، توی که بعضی اوقات مقام و منزلتت از ملایکه های آسمانی هم بالاتر میرود، توی که برای دیگران الگو و پیشوا هستی و بلاخره تو جوان فعال و پرکار. میدانم قلبت شرسار از محبت الله و رسول او است،سرشارازمحبت پدرومادر و دیگران است و خواهان ازدیاد آن هستی، میدانم دوست داری همیشه کامیابی نصیبت باشد در هرجا و هرمکان، ولی آیا واقعا با پیغمبر محبوبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در تماس هستی؟
جواب نمیخواهم به خودت جواب بده چراکه هرکس در قبر خودش میخوابد. آیا خبر داری که پیغمبر محبوب ما چی گفت زمانیکه پسرانش رحلت نمودند کفار گفتند محمد صلی الله علیه وسلم (العیاذبالله) دم بریده شده و دیگر کسی نخواهد بود که راه محمد را ادامه بدهد که در جواب الله جل جلاله بخاطر دفاع از پیغمبر خود سوره الکوثر را نازل فرمود و آنحضرت صلی الله علیه وسلم نیز گفت در آخرزمان برادران و خواهران من خواهند آمد تا از دین من دفاع نمایند. از این بالاتر خواهان مقام هستی تورا برادر و تو را خواهر خود خود خطاب کرده است. پس آیا برادر بزرگ و رهبر محبوب خودرا واقعا میشناسی و آیا بااو از لابلای اوامرو ارشادات او با او در تماس هستی؟ به جملات ذیل نظری عمیق بینداز تا اندکی قلبت محبت او را یک باردیگر احساس کند.

اسلام دین پاک خداوندی از ابتدای پیدایشش با جان فدائی و از خود گذری پیروان آن رشد کرده و جهانگیر شده است و همیشه با شمشیر از آن دفاع شده است ولی بر هیچ کس و به هیچ کشوری با شمشیر قبولانده نشده مگر در مقابل کفار و دشمنان و ملحدین با شمشیر و با از خود گذری از آن حفاظت گردیده. چنانچه اولین کسی که در راه این دین رنج و منت و زحمات بی پایان دیده حضرت محمد”صلی الله علیه وسلم” میباشد که ما شاهد زحمات و رنج های جسمی و روحی و محیطی و غیره آن حضرت صلی الله علیه وسلم از دست کفار هستیم و بعدا چهار یار و بعدا دیگر اصحاب عالیقدرایشان همه آنها در مقابل دین اسلام بی تفاوتی اختیار نکرده و مال ثروت زن و فرزند و حتی مرگ هیچ کدامشان را از راه خداوند و جهاد و تبلیغ دین مبین اسلام باز نداشت و همین امر باعث شد که دینی را که 1424 سال پیش پیامبر ما بنيان گذاشت تا حال وجود دارد و ملیونها انسان مشرف به دین پاک اسلام هستند و هنوز هم الحمد الله همه روزه با دانستن حقایق اسلامی صد ها نفر در قلب های امریکا و اروپا به این دین جهانی یکجا میشوند.

اگرازهرلحظه زنده گانی پرنور حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سخن بزبان بیآوریم شاید لحظه ی را پیدا کرده نتوانیم که حاری از عطوفت و رحمت نسبت به بشریت باشد چراکه خالق کاینات در وصفش گفته است(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً ِلْعَالَمِينَ) “و تورا نفرستادیم جز رحمتی برای عالمیان” علما میگویند که رحمت بودن آنحضرت شامل کفار دنیا هم میشود که کفار به سبب بعثت آن حضرت صلی الله علیه و سلم از عذاب های دنیوی چون خسف (فروبردن در زمین)، مسخ و عذاب استیصال (ریشه کن شدن کلی ازعرصه هستی) ایمن شده اند. همچنان در حدیث شریف آمده است: انما انا رحمته مهداه: یعنی جز این نیست که من رحمتی اهدا شده هستم.  حالا کمی فکر کنید اگر چنین شخصیت برازنده ی مورد بی ادبی غیرمسلمانان قرارمیگرد چند دلیل در عقب این جسارت موجود است که در سطور پایین به آن خواهیم پرداخت. ولی خود غیر مسلمین حقیقتا تا حال کسی را که برای خودشان هم رحمت است نشناخته اند و یا برای شان معرفی نشده است وگرنه جرعت این بی ادبی را هیچ وقت در خود نمیدند. زمانیکه حضرت جفعر ابن ابی طالب رضی الله عنه از صفات مبارکه آن حضرت صلی الله علیه وسلم برای نجاشی حاکم عبشه گفت هنوز سخنان حضرت جفعر رضی الله عنه بپایان نرسیده بود که اشک های نجاشی از چشمانش سرازیرشده و برای مشرکین عرب که در مجلس حاضر بودند جواب دندان شکن داد.                                                               محمد بود رهبر انس و جن       محمد بود افتخار زمین

همانطوریکه دانشمندان منصف امروزی غرب در تحقیقات شان اعتراف کرده اند که محبوبترین شخص و محبوبترین رهبربشریت جز حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم کسی دیگری نیست.یک دانشمند غربی با انصاف در کتاب خود میگوید “اگر ارزش افراد به وسیله ارزش اعمالشان سنجیده شود، بی تردید محمد صلی الله علیه وسلم از بزرگترین افرادی بود که تاریخ آن را به خود دیده است” آری برخی ازدانشمندان غربی در باره پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم با انصاف برخورد کرده اند اگر چه تعصب دینی چشم بسیاری از مورخان را بر اعتراف به فضایل و بزرگی آن حضرت صلی الله علیه وسلم بسته است. پس آیا ما هم صفات این رهبر محبوب خودرا درک ومطالعه کرده ایم؟ هرکس به خودش جواب بدهد. بدین لحاظ دوری از فرماشات عالی آن حضرت صلی الله علیه وسلم را در اعمال روزانه مسلمانان جهان میتوان اولین علت جسار بیگانگان به ساحات مبارک پیغمبر مان دانست. حال دیگری که امروزه غیر مسلمین را اجازه گستاخی به ساعات مقدس آن حضرت صلی الله علیه و سلم و قرآنکریم و دیگر متعقدات اسلامی داده است دورشدن دولتمردان کشورهای اسلامی از قوانین شریعتی شان است و این دوری تاحدی رسیده که شاید بعضی از اعمال دولتمردان ملل اسلامی دور از تصور ما مردم عادی باشد و سبب بیگانگی شان از آن جناب شده است.

ای توهی ازذوق و شوق و سوز درد         می شناسی عصر ما باما چی کرد

عصر ما مارا زما بیگانه کرد                  از جمال مصطفی بیگانه کرد

سوز او تا ازمیان سینه رفت                   جوهر آیینه از آیینه رفت

زمانیکه سلطان صلاح الدین ایوبی کردی رحمته الله علیه قدس را فتح میکرد چندروزقبل یک عسکر انگلیسی گفته بود

قدس مال ماست، بیت الحم مال ماست و یثرب مال ماست صلاح الدین را شکست میدهیم سلطه خودرا تا یثرب و خیبر خواهیم رسانید و آنجا به یثرب میرویم و قبر محمد را صلی الله علیه وسلم (العیاذبالله) کنده و جسد اورا بیرون خواهیم آورد. که خبر به سلطان صلاح الدین مبارک رسید آن قدرجگرخون و خفه شد که حد و اندازه ندارد چراکه او یک حاکم موحد بود و پول و مقام را پرستش نمیکرد و زمانیکه به یاری الله جل جلاله قدس شریف را از وجود نجسان پاک کرد دستود داد تا آَن عسکر را نزدش بیاورد و پیش روی همگی این جمله را گفت ” میخواستم قدس بدون کدام خونریزی فتح شود ولی   الیوم انتقم محمدا صلی الله علیه وسلم   یعنی بخاطر گستاخی تو امروز انتقام محمد صلی الله علیه وسلم را از تو میگیرم و آن عسکر را با شمشیر خود به جهنم روان کرد تا دیگر کسی چنین بی ادبی را نسبت به پیامبر رحمت صلی الله علیه وسلم انجام ندهد. آیا امروز چنین حاکمانی مسلمان را در جوامع اسلامی سراغ داریم با داشتن چنین محبت واقعی؟ فکر نکنید جواب واضع است. شاید امروز بعضی از دولت مردان کشورهای اسلامی حتی علاقه ی محکوم کردن این نوع جنایات اخیررا هم نداشته باشند بخاطریکه روزی و بقای خودرا نزد آنان میبینند نه در نزد الله جل جلاله کسیکه عزت و ذلت نزداوست. از طرف دیگر امروزه مسلمانان به اندازه بدون مرز مشغول دنیا و دنیا داری شده اند و اصلا مسولیت و وظیفه بعد از مرگ را فراموش کرده اند مگر اندکی. امروزه بخاطر دنیا بخصوص دولت داران به ادای نماز وقت ندارند، زکات را اکثریت خو جز بنای اسلامی (الیعاذب باالله) نمیپندارند چی رسد که آنرا ادآنمایند. اکثریت توان مالی و بدنی حج را دارند ولی نمیروند بخاطریکه دیگر گناه کرده نمیتوانند چیزی را که اززبان بعضی ها شنیده شده. امروزه ما دنیا را هدف خود قرارداده ایم درحالیکه دنیا خود وسلیه ی بیش نیست و اگر درقرآن و سنت دنیا بد و ناپسند گفته شده آن دنیای است که هدف قرارگیرد نه وسیله. اقبال رحمته الله علیه می گوید:

ای دوست از محبت دنیا کنارشو          از این گذر به درگاه پروردگارشو

عمرت کثیر نیست و غافل چرا شدی     نا گاه اجل درآید و گوید سوارشو

مشکل دیگر امت اسلامی که دیگران توانایی بی ادبی نسبت به اساسات این امت را پیداکرده اند تعصب و تفرق شان است، امروزه مسلمان به خون برادر مسلمان خود تشنه اند و بنام پیروان این فرقه و یا این مذهب و آن فرقه و آن مذهب هزاران مسلمان بیگناه را به قتل میرسانند در حالیکه بیشتر از 17 و یا 25 کشور اروپایی امروزه بدون داشتن مرزمشترک با هم زنده گی میکنند که قوت آنها را نشان میدهد اما مسلمان حاضر به پذیرفتن مسلمانان هم جوار خود نیستند اگر چند در مشکلات قرار داشته باشند و این تفرق و تعصب به حدی است که وحدت مسلمانان بدون معجزه الهی و نزول حضرت عیسی علیه السلام و ظهور حضرت امام مهدی علیه السلام چیزیکه جزو عقاید ما مسلمانان است شاید امکان پذیز نباشد.

 پس این گوشه از مشکلات و نابسامانی از زنده گی امت محمد صلی الله علیه وسلم درعصر کنونی میباشد. حالا با داشتن چنین حالت آیا ما میتوانیم مدافع این رهبر عزیز و این دین پاک خود باشیم؟ آیا میتوان دوباره قیادت جهان را بدست گرفت؟ و آیا میتوان عزت ازدست رفته خودرا دوباره نصیب شد. “کلا” مگر اینکه زنده گی مطهر آن حضرت را بگونه واقعی و بدون اغرا ض شخصی و مذهبی برای جهانیان معرفی کنیم و او را الگو وپیشوای خود نیز قرارداد؛ دنیا را جز وسیله قرارد نداده و از هرگونه تعصب و تفرق دست بکشیم. آنوقت خواهند توانست ادعا کرد. وگرنه هرگزبا تنها شعاردادن در یکروز و یا یک ساعت به هیچ ترتیب دفاع از پیامبر و از دین تلقی نمیگردد چیزیکه ما امروزه مشغول آن هستیم. و اگر از ما سوال شود:

آیا با پیامبرت صلی الله علیه وسلم در ارتباط هستی؟

آیا سنت های اورا آموخته ای؟

آیا دیگران را به سوی راه او دعوت میدهی؟

آیا سیرت مطهرش را تا حال یک بار مطالعه کرده ای؟

و بلاخره اگر تمام جواب هایت منفی است فرقی نمیکند آیا کدام پلان برای انجام این کارها میخواهی داشته باشی و منحیث یک جوان که با پیامبرش در ارتباط است و بدیگران هم پیغمبر محبوب خودرا به معرفی میکند در جامعه باشی اگر چند وظیفه ات بسیار مهم و تورابسیار مصروف نگهداتشه است، اگرچند در کنار اجرای وظیفه مشغول تحصیلات عالی خود نیز میبابشی؟ اگر بلی پس تو مدافع دینت،پیغمبرت و جامعه ات هستی که کامیاب خواهی بود. به هرصورت حالا بیایید چند صفت خاصی پیامبر محبوب خودرا باهم بدانیم تا محبت او بیشتر درقلوب ما جای گزین شود:

اول: برای آنحضرت صلی الله علیه وسلم بیشتر از چهارزن مباح بود درحالیکه به دیگران چنین نبوده و نیست.

دوم: فحش دهنده و اهانت کننده آنحضرت صلی الله علیه وسلم را باید کشت.

سوم: زنان آن حضرت صلی الله علیه وسلم برای امتش حرام اند.

چهارم: شیطان نمی تواند خودرا به شکل آن حضرت صلی الله علیه وسلم درآورد.

پینجم: ملایکه ها با او در جنگ شرکت کرده اند.

ششم: معجزه او قرآن شریف تا قیامت باقی است در حالیکه معجزات انبیای گذشته تمام شده است.

هفتم: همسران آن حضرت صلی الله علیه وسلم مادران مومنان اند.

هشتم: ازواج او در دینا و آخرت همسران وی هستند.

نهم:  او رسول همه جهان و اقوام است.

دهم: چشم مبارک می خوابید ولی دل مبارک بیدار بود.

یازدهم: پشت سررا همچون روبرو می دید.

دوازدهم: همه روی زمین برای او مسجد قرارداده شده است.

سیزدهم: صاحب شفاعت کبرای روز قیامت است.

آیا بس است یا ازاخلاق پاک او هم چیزی میشنوی؟ می بینم هنوز تشنه ای و میفهمم جملات زیرین تا حدی سیرابت خواهد کرد:

او بخشده ترین مردم بود. صادق و امین بود. لهجه او نرم و محترم بود. شجاع ترین انسانها بود. هدیه را قبول میکرد و در مقابل هدیه می داد. حیای آن حضرت صلی الله علیه وسلم از زنان پرده نشین بیشتر بود. با حیا و متواضع بود. زکات را قبول نمیکرد و نمی خورد. به خاطر نفس خود خشم و انتقام نمی گرفت اما به خاطر حرمت شکنی دستورات الهی به شدت ناراحت مشد. هرچه می یافت تناول میکرد. تکیه زده هرگز نمی خورد. با فقرا مجالست داشت و مریضانرا عیادت مینمود. درجنازه ها شرکت می کرد. شوخی می کرد ولی به جز حق نمی گفت. می خندید ولی هرگز قهقه نمی زد. حیا و نجابت او فوق العاده بود. چهره نورانی و درخشانی داشت. به اصحاب خود سفارش میکرد بدی های خودرا پیش من بازگو نکنید زیرا مخواهم با دلی آرام و خالی از کدورت شماراملاقات نمایم و اگر صحابه ای را غمگین می دید با شوخی و لبخند خود اورا شادات و خوشحال می کرد. اگر کسی غایب می شد جویای احوال او میگردید. به کودکان سلام میداد. کسی که با او صلی الله علیه وسلم مصافحه می کرد تا ان شخص دستش را نمی کشید پیامبر صلی الله علیه وسلم دست اورا رها نمی کرد. هرگز شکم سیر نخورد. لباس خودرا خودش وصله می میزد. کفش خودرا پینه می کرد. با دستا مبارک شان گوسفند می دوشید. مایحتاج خودرا خود تهیه می کرد. خوش برخورد بود و بلاخره یک انسان به تمام معنی بود.  پدر و مادم فدایش باد.

پس برخیز ای مسلمان برگیر سلاح قرآن: حد اقل بخاطر دفاع به بی ادبی اخیر دشمنان اصیل مان تصمیم جدی بگیریم تا یک بار کتاب سیرت النبی صلی الله علیه وسلم را با دل و جان مطالعه نماییم چراکه بهترین نوع دفاع و جواب دادن به آنها این روش است اگر قلبا با پیغمبر دوستداشتنی خود هستیم. آیا وقت داری؟ آیا حوصله داری؟ آیا علاقه و محبت داری؟   خودت به خودت جواب بده چون هرکس در قبر خودش میخوابد.

ز قرآن پیش خود آییه آویز      دگرگون گشته ای از خویش بگریز

ترازوی بنه ی اعمال خودرا   قیامت های پیشین را برانگیز

بنا اگر واقعا میخواهیم از پیمغمبر محبوب خود، از دین خود و بلاخره از اسلام پاک خود دفاع کنیم باید رابطه عمیق و ناگسستنی با دین خود داشته باشیم تا بتوانیم درصورت حمله بیگانه گان دست و پاچه نشده ازبرخورد احساساتی که عقل ما را تحت تاثیر قراردهد وا داشده و با حکمت و بصیرت از دین مبین اسلام و از بهترین عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم به روش احسن دفاع نماییم ان شا الله.

رحمت و للعلمین ی یا محمد مصطفی              تو شفتع المذنبنی یا محمد مصطفی

در دو عالم غیر تو دیگر کسی سردارد نیست     صاحب تاج و نگینی یا محمد مصطفی 

نوت: قابل یادآوریست که اهداف مستشرقان در زمینه مطالعه و شناخت اسلام متفاوت میباشد: گروهی از آنان با هدف یافتن دین حق به بررسی و شناخت اسلام می پردازند که الله جل جلاله غالبا آنهارا برای شناخت و پیروی از آن موفق میگرداند و برخی نیز با هدف کشف نقاط ضعیف اسلام به مطالعه میپردازند تاازطریق شبهات و اتهامات سخنان باطل و دروغ را به مبارزه با اسلام و از بین بردن آن بپردازند که در نهایت تلاش های این گروه دچار شکست میشود. همچنان گروه دیگری اسلام را به عنوان یک علم یا یک دین به بررسی میگیرند که بیشتر این افراد کسانی هستند که حقایق صحیح و اطلاعات روشن و درستی به دیگران میدهند.

Dr.G.Lebonنویسنده:

 نام کتاب: تمدن عرب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 5 =